Slide background

MŔTVE MORE NA DOSAH

Konečne už aj v Banskej Bystrici

Slide background

Chcete zažiť úžasný pocit znovuzrodenia?

Slide background

Prinášame Vám úspešnú a uznávanú metódu liečenia a relaxácie

Slide background

FLOATING

pre váš relax a úľavu ako stvorené

Slide background

ZARUČENE BUDETE V SIEDMOM NEBI

Základné informácie o Floatingu

1. Čo je Floating?

Pod pojmom Floating rozumieme vstúpenie do Float tanku(vane) naplneného vodou s rozpustenou soľou(tzv. Horká soľ, alebo Síran horečnatý), ktorá má hustotu približne identickú vode v Mŕtvom mori. V tomto tanku ležíme na chrbte, vznášajúc sa akoby v beztiažovom stave, za účelom čo najviac znížiť zmyslové podnety – zrak, sluch, hmat, čuch, chuť a vnímanie zemskej príťažlivosti.

Hladina vody vo Float tanku má bežne hĺbku okolo 25 cm. Voda je presýtená Horkou soľou(Síran horečnatý), približne medzi 350 – 540kg! Voda s takýmto množstvom soli má hustotu, ktorej výsledkom je vztlak umožňujúci vznášanie sa vo vode bez akéhokoľvek úsilia a tým odstraňuje pre naše telo vnímanie gravitácie. V polohe na chrbte je telo dokonale podopierané a nadnášané, nedotýka sa dna a tvárová časť ostáva celý čas nad hladinou, bez nutnosti akejkoľvek fyzickej námahy.

Okrem toho je voda zohrievaná na telesnú teplotu, respektíve priemernú teplotu ľudskej pokožky – okolo 34 stupňov Celzia. Tank je narozdiel od vírivej alebo obyčajnej vane plne uzatvoriteľný, čo vedie aj k ohrevu vzduchu vo vnútri(zároveň je ventilátorom neustále dovnútra vháňaný čerstvý vzduch pre pohodlné dýchanie). Tento aspekt podporuje potlačenie hmatového vnemu a môže viesť až k pocitu, kedy strácate istotu, kde sa končí vaše telo a kde začína okolité prostredie.

Vo vnútri tanku je úplná, čierno-čierna tma. Ak floatujete a nie je úplná tma, treba to napraviť. Cieľom je tma, v ktorej aj keď otvoríte oči, budete hľadieť do „ničoty“, a teda bude maximálne potlačený zrakový vnem.

Tank by mal byť umiestnený v tichej miestnosti s dobrou zvukovou izoláciou, aby sa potlačili vonkajším sluchové podnety. Navyše, pri polohe na chrbte sú uši väčšinou pod hladinou vody a pričom sa odporúča aj používanie štoplov do uší. Za ideálnych podmienok vtedy počujete iba občasný žblnkot vody, svoj dych a tlkot svojho srdca.

Takže na zopakovanie:
- zrak potlačený pokiaľ možno úplnou tmou vo float tanku
- sluch potlačený prostredím, ušami pod hladinou vody a štoplami
- hmat potlačený keď sú voda a vzduch ohrievané na teplotu pokožky
- čuch potlačený, tank je pravidelne čistený a voda je po každom floatovaní čistená vo viacstupňovom filtračnom cykle
- chuť potlačená, pokiaľ ste nezabudli vypľuť žuvačku alebo ste si omylom nechlpili z vody :)
- vnímanie gravitácie potlačené nakoľko sa nachádzate v akoby beztiažovom stave

Aký to má všetko zmysel?
Prvotný zámer sme si už vysvetlili – odstránenie alebo minimalizovanie vonkajších zmyslových podnetov pre naše zmyslové orgány a centrálnu nervovú sústavu, ako aj navodenie stavu úplnej relaxácie pre svaly, kĺby a vlastne celý pohybový aparát. Tento stav hlbokej relaxácie tela a mysle vedie k podmienkam ideálnym pre regeneráciu tela, meditáciu, riešenie vnútorných emocionálnych a fyzických „problémov“, ničím nerušené rozjímanie nad rôznymi témami od rodinných, pracovných až po mystické a náboženské a je využívaný aj za účelom efektívneho učenia, motivovania sa a tzv. programovania mysle a veľmi účinné a hlboké sebapoznávanie.

Síce si to my ľudia neuvedomujeme, ale každý deň, každú hodinu, každý jeden okamih sme vystavovaný vonkajším zmyslovým podnetom – počúvame, vidíme, cítime, chutnáme, pociťujeme gravitáciu. Taký je život na zemi s jej fyzikálnymi zákonitosťami. Dokonca aj keď máme pocit, že nič nerobíme, naše telo podvedome vníma všetko na okolo – keď ležíme, cíti tiaž, dotyk postele, oblečenie, ktoré máme na sebe, počúva a spracúva zvuky z okolia, vyhodnocuje vizuálny obraz okolia, v ktorom sa nachádzame, atď. Jednoducho, náš mozog a centrálna nervová sústava neustále dostávajú veľké množstvo informácií, ktoré spracúvajú a vyhodnocujú.
Pokiaľ nie ste dlhoročne trénovaný mních alebo jogín, nedokážete silou vôle navodiť mentálny stav nulového zamerania na vonkajšie vnemy, nehovoriac o tom, že okrem Mŕtveho mora na svete neexistuje miesto, kde by ste mohli zažiť simuláciu beztiažového stavu Teda vlastne, neexistovalo, dokým istý doktor John C. Lilly v 60. rokoch 20. storočia nevyvinul prvý Float tank

2. Ako to všetko začalo?

Floating bol vytvorený istým doktorom s menom John C. Lilly v roku 1953. Lilly sa spoločne s Americkým Verejným Zdravotníctvom zaoberal štúdiom ľudskej neurofyziológie a možnosťami izolovať ľudský mozog od vonkajších podnetov za účelom skúmania ľudského vedomia. Vytvoril prvý Float tank tiež známy ako Izolačný tank alebo Senzoricko deprivačný tank.

Prvá verzia bola na prvý pohľad hrôzostrašná – bola to veľká nádoba plná vody, do ktorej sa človek do ponoril „postojačky“, na hlave mal navlečenú masku s prívodom vzduchu, ktorá mu prekrývala oči. Tak isto sa najskôr používala iba obyčajná a neskôr morská voda. V porovnaní so súčasnými Float tankmi to bol naozaj komplikovaný spôsob ako dosiahnuť žiadaný účinok. Ale bol to začiatok. Doktor Lilly a jeho kolegovia sa stali svojimi prvými pokusnými objektmi. Narozdiel od svojich kolegov Lilly nesledoval publikovanie štúdií.

Doktor Lilly bol VEĽMI voľnomyšlienkársky, podľa niektorých až príliš. Vo svojich iných výskumoch sa venoval napríklad aj: komunikácii s delfínmi, kontaktu s mimozemšťanmi, vnútornému vedomiu, a všeobecne témam, ktoré sú ťažko uchopiteľné. A tak isto sa väčšina vedcov neodvážila nimi zaoberať. Aj keď ho možno pokladať za divného, bol pionierom vo svojom obore.

Skupina výskumníkov: Peter Suedefeld, Tom Fine, John Turner, ale aj iný, zaviedli pojem REST, teda Restricted Environmental Stimulation Technique(Technika Obmedzenej Stimulácie z Prostredia). Pomocou tohto výrazu sa na internete dostanete skoro ku každému realizovanému výskumu z tejto oblasti, napr. pomocou Google Scholarhttps://scholar.google.com/

Výskumy boli zamerané na rôzne oblasti vplyvu Floatovania na ľudský organizmus: tep srdca, tlak krvi, spánok, depresia, úľava od bolesti, hormonálne zmeny v organizme, a podobne. Výsledkom sú početné štúdie, ktoré potvrdzujú pozitívny vplyv tejto techniky na ľudský organizmus a psychiku.

3. Prečo ľudia Floatujú?

Skúsenosti ukazujú, že existuje 8 hlavných dôvodov, bez pevného poradia, záleží od každého osobných preferencií:

1. Duševné bádanie

Táto oblasť je pravdepodobne najširšia, nakoľko pre každého človeka môže znamenať niečo úplne odlišné a individuálne. V dotazníkoch sa však objavuje veľmi často. Dala by sa opísať ako snaha ľudí dostať sa do bližšieho kontaktu samého so sebou, svojim vnútrom, svetom, duchovnom, a pod.. Dalo by sa to opísať aj ako snaha nájsť hlbší zmysel a význam života, snaha spojiť sa s „Duchom Sveta“/Bohom/Univerzom/Energiou, pre každého môže pripadať vhod iné pomenovanie.

2. Úľava od stresu

Je preukázané, že počas Floatu sa v ľudskom tele znižuje hladina hormónu stresu kortizulu a zároveň sa zvyšuje hladina hormónu šťastia endorfínu. Toto sú len 2 z dôvodov, prečo je Floating veľmi účinná technika na odbúravanie stresu. Prirovnať by sa to dalo k dlhej masáži, cvičeniu jogy alebo dlhému kúpeľu. Oddýchne si pri ňom telo aj myseľ.

3. Úľava od fyzickej bolesti

Ako už bolo spomenuté, vo Float tanku zažívate stav podobný beztiažovému. Tento eliminuje tlak pre celý pohybový aparát. Tým sa znižuje bolesť, preťaženie a pomáha dokonca aj pri stavoch chronických bolestí. Aj samotná Horká soľ má blahodarné účinky na bolestivé svaly.

4. Zlepšenie spánku

Spýtajte sa ľudí, ktorí Floatujú pravidelne, aký to má vplyv na ich spánok. Väčšina vám odpovie, VEĽKÝ. Stav počas Floatu naučí vaše telo, ako vypnúť a relaxovať. Znižuje sa stres, odbúrava sa bolesť, vytráca sa mentálny šum. Stačí si spomenúť na stav zažitý vo Float tanku a hlbokému spánku nestojí nič v ceste.

5. Úľava od stavov úzkosti

Toto je jeden z hlavných dôvodov, prečo sa ľudia, ktorí Floating vyskúšajú, k nemu pravidelne vracajú. Stavy úzkosti sú ako mentálne väzenie. Plné strachu, obáv, hrôzostrašných scenárov a pod.. Floating navodzuje v telu aj duši stav mieru a nulovej stimulácie. Keď v dosahovaní tohto stavu človek zdokonalí, dokáže sa do neho dostať aj mimo Float tanku v reálnom živote a navodiť si ho takmer za každých okolností.

6. Pomoc pri depresii

Odbúraním stresu, bolestí a mentálneho šumu sú všetko kroky, ktoré pomáhajú potláčať stavy depresie. Súvisí to aj s chemickými a hormonálnymi zmenami, ktoré sa v tele počas Floatu odohrávajú – hlavne zvýšená hladina endorfínu(hormón šťastia) a znížená hladina kortizolu(hormón stresu) Niektorý ľudia pobyt vo Floatačnom tanku prirovnávajú k návratu do prenatálneho obdobia ľudského života, pri ktorom zažívajú pocity úplnej odovzdanosti, bezpečia a bezstarostnosti.

7. Fyzická výkonnosť

Je viac spôsobov, ako Floatovanie pôsobí pozitívne v tejto oblasti ľudského života. Po prvé, telesná regenerácia je v prostredí Float tanku rýchlejšia pre simulovaný stav beztiaže a prítomnosť Horkej soli Je to ideálny spôsob na zotavenie po ťažkom fyzickom výkone. Po druhé, prostredie s eliminovanými externými senzorickými podnetmi je veľmi účinné pre vizualizáciu Je to technika, pri ktorej si športovec predstavuje určitý úkon, napr.: strieľanie na kôš, bránku, prevedenie dokonalej techniky pri skoku do diaľky, a pod. Je to ako mentálny tréning týchto fyzických úkonov. V minulosti bolo už viac krát dokázané, že takáto vizualizácia vedie k reálnemu zlepšeniu predstavovanej športovej aktivity a výkonnosti u športovcov. Túto techniku využívajú napr. aj športové kluby v Americkej NBA, či NFL. Po tretie, trénovanie kľudného stavu mysle je veľmi užitočné pre všetky typy športových výkonov. Mentálne rozpoloženie človeka má veľký vplyv na výkon pri akejkoľvek športovej aktivite a trénuje sa oveľa ľahšie vo Float tanku ako v akomkoľvek inom prostredí.

8. Celkové mentálne preťaženie

Človek v súčasnom civilizovanom svete je neustále pod „paľbou“ informácií, je to znak doby, v ktorej žijeme. Klikanie klávesnice, cinkanie telefónu, hudba z rozhlasu, televízny hlásatelia, zvuky premávky, množstvo ľudí na jednom mieste, svetelný smog, reklama na každom kroku, neustály tlak termínov a povinností, sociálna, ekonomická, politická situácia… Všetky tieto podnety, ktoré sú neustále vedome a podvedome spracovávané našim mozgom vedú k psychickej preťaženosti. Float tank je práve z tohto dôvodu miesto, kde možno pred týmto informačným pretlakom uniknúť a úplným odrezaním sa od vonkajších vplyvov navodiť balans. Len si predstavte ten pocit - vypnete počítač, televízor, mobil, alebo mp3 prehrávač, zavriete oči a necháte sa unášať v úplnom tichu, bez nadbytočného žiarenia a k tomu všetkému v akoby bezťiažovom stave. Už len tá predstava je revitalizujúca:)

Galéria

left_icon